CMS och LMS – en kraftfull kombination

Grunden för all framgångsrik kommunikation är att nå fram till mottagaren. All kommunikation oavsett om det är marknadsföring eller kunskap behöver förpackas på ett sätt som lockar mottagaren att läsa och ta in budskapet. Med ett modernt CMS som teknikplattform blir ett LMS också ett komplett publiceringsverktyg. Här kan information, utbildningar och data distribueras via ett responsivt gränssnitt till mottagarna oavsett om de sitter vid en dator, surfar via en mobiltelefon/surfplatta eller tar del av innehållet via en touchskärm.

 • Hantera navigationsstrukturer och menyer
 • Bygg sidor
 • Skapa databasdrivet innehåll
 • Hantera bilder och dokument
 • Bygg sidor med tabeller och formulär
 • Utnyttja en stor verktygslåda med olika moduler

Webbaserade utbildningar/e-learning

Här hittar du en komplett lösning för att publicera webbaserade utbildningar. Låt medarbetare genomföra internutbildningar direkt på dator, mobil eller surfplatta i takt med att behov uppstår eller möjlighet och tillfälle ges. Utbildningar kan publiceras som filmer, bildspel, textsidor, med länkade dokument eller live via streamad videokanal. En värdefull plattform för utbildningar som tillhör organisationens egen utbildningsflora, för nyanställda, för särskilda målgrupper, för särskilda befattningar, för säkerhetsklassning och mycket mer. Kunskapsnivån kan testas med en frågebank där rätt svar på slumpvisa frågor krävs för godkänd utbildning.

 • Streamad video
 • Bildspel
 • Text-/bildsidor
 • Live video
 • Frågebank med test

Lärarledda utbildningar

Vissa utbildningar kräver ett genomförande där lärare och elever träffas i verkligheten, ibland i ett klassrum/konferensrum och ibland ute på fältet eller i produktionen. I vissa sammanhang behöver också lärare/utbildare tas in från externa organisationer och då är det många gånger praktiskt att samla personal till ett gemensamt utbildningstillfälle. I fakta LMS hittar du fullt stöd för att schemalägga ett eller flera datum för utbildningar. För personal som anmäler sig skickas en bokning direkt till Outlook för att säkerställa att den anställde bokar in tiden.

 • Presentation av utbildningen
 • Schemaläggning
 • Totalt antal platser, antal bokade och tillgängliga
 • Flera orter
 • Outlookbokning

Profilbaserade utbildningar

Det är vanligt att utbildningar, information och kunskap är kopplade till befattningar, roller, arbetsställen eller avdelningar. I fakta LMS finns det stöd för att bygga profiler för olika typer av utbildningsbehov och automatiskt koppla samman dessa med personalregistret. På detta sätt förenklas administrationen av utbildningar, låt systemet hålla koll på vilka som har rätt utbildning för sin roll/befattning och vilka som behöver ett kompetenslyft. När innehållet byts ut, när myndighetskrav ändras eller när interna regler uppdateras är målgruppen redan klar.

 • Bygg utbildningsprofiler
 • Koppla samman med personaldatabas
 • Håll koll på vem, vilken avdelning eller arbetsställe som har behov
 • Koppla samman med behörighetssystem

Nyheter – web, mail, sms

I fakta LMS finns ett fullt utbyggt system för nyheter som också kan anpassas till olika målgrupper och profiler. Oavsett om nyheterna rör utbildningar, HMS eller ett bredare sammanhang finns möjligheter att både publicera dem i LMS och att skicka dem som e-post och sms. Med en push-kanal för nyheter går det snabbt att nå ut med brådskande information till berörda inom och utom organisationen.

 • Nyheter med text, bild, film, länkar mm
 • Nyhetsarkiv
 • Möjlighet att skapa målgrupper på profilinformation
 • Publicering i LMS
 • Nyheter som e-post
 • Nyheter som sms

Besöks- och behörighetssystem

Det finns möjlighet att komplettera fakta LMS med ett besöks- och behörighetssystem. Systemet kontrollerar vilken intern eller extern personal som har behörighet och/eller utbildning för att släppas in på en anläggning och/eller kontor. I högriskmiljöer eller i miljöer där säkerheten kräver kan systemet kontrollera individens status för att se vilka som ska ges access. Besöks- och behörighetssystemet kan kopplas till touchskärmar och etikettskrivare så att alla besökare får en id-bricka. Ansvariga kan se vilka personer som finns incheckade. Det finns möjlighet att koppla in sms-gateway för att också skicka sms till de som loggar in. Systemet kan kompletteras med kartor, kontrollsidor där den inloggade bekräftar säkerhetsregler och annan viktig information.

 • Incheckning kan ske på väggmonterad touchskärm
 • Kan kopplas till profiler för behörighetskontroll
 • Endast de med rätt utbildning/behörighet kan checkas in
 • Utskrift av besöksbricka via etikettskrivare
 • SMS med incheckning/utcheckning
 • Lista över incheckade

Utbildningsstatus och –historik

I de flesta organisationer är det viktigt att både ha en överblick på organisationens utbildningsstatus såväl som status för enskilda medarbetare. Här finns möjlighet för chefer och administratörer att både se helheten och påminna anställda som behöver genomföra utbildningar. Alla utbildningar är kopplade till målgrupper, några utbildningar kanske gäller för alla anställda och några är specialiserade för en mindre grupp. Med denna överblick blir det enkelt att säkerställa att anställda genomgår de viktigaste interna utbildningsstegen.

Alla chefer ser organisationen under sig och får en direkt överblick. Här kan underlag tas fram för interna revisioner för kontroll mot HMS-policy.

 • Grafisk överblick för organisationen
 • Tabellöversikt
 • Nedladdning av Excelfil
 • Status på enskilda medarbetare
 • Egen personal och konsulter

Mina sidor – genomförda och kommande utbildningar

Alla anställda och om det är aktuellt även externa medarbetare och konsulter får en inloggning med användarnamn och lösenord. Här kan den inloggade anmäla sig till utbildningar, genomföra utbildningar och se sin utbildningsstatus. För alla profiler i systemet kan påminnelsefunktioner aktiveras när utbildningar uppdateras och behöver kompletteras eller om det gäller utbildningar som ska förnyas med jämna mellanrum. Påminnelser kan skickas som e-post eller sms och kan även sändas till närmsta chef.

 • Se utbildningsstatus
 • Anmälan till utbildning
 • Genomför e-utbildningar
 • Se kommande utbildningar
 • Påminnelsefunktion via e-post och sms

Önska utbildningar

Hos de flesta organisationer är det värdefullt att anställda med specialistkompetens kan lägga in önskemål om utbildningar som saknas. Det är såklart möjligt för alla med användarnamn och lösenord att lägga in önskemål. Förslag och önskemål kan sedan hanteras av en administratör och återkopplas till närmsta chefer i organisationen.

 • Skicka in önskemål
 • Se insända önskemål