CMS og LMS - en kraftfull kombinasjon

Grunnlaget for all vellykket kommunikasjon er å nå mottakeren. All kommunikasjon enten det er i form av markedsføring eller kunnskapsformidling må være utformet på en måte som tiltrekker mottakeren til å lese og ta imot budskapet. Med en teknologiplattform som er bygget på et moderne CMS, blir et LMS også et komplett publiseringsverktøy. Her distribuerer man informasjon, programmer og data gjennom et responsivt brukergrensesnitt, og man når sine brukere om de sitter ved en datamaskin, bruker mobil, et nettbrett
eller har tilgang til innholdet via en berøringsskjerm.

 • Administrer navigasjonsstrukturer og menyer
 • Bygge sider
 • Lage databasedrevet innhold
 • Administrere bilder og dokumenter
 • Bygg sider med tabeller og skjemaer
 • Utnytte en stor verktøykasse med ulike moduler

Web-basert opplæring/e-læring

Her finner du en komplett løsning for publisering av web-basert opplæring og kursing. La de ansatte gjennomføre interne opplæringsprogrammer direkte på datamaskin, mobiltelefon eller et nettbrett etterhvert som behovene oppstår. Kursene kan publiseres som filmer, slideshows, hypertekst eller via streaming i opptak eller live. En plattform for opplæring og kursing på tvers av hele bedriften. For dens nyansatte, for bestemte målgrupper, for bestemte stillinger, fo sertifisering og mer. Kunnskapsnivået kan testes med en avsluttende prøve basert på et tilfeldig utvalg av spørsmål innen området man jobber med.

 • Streaming video
 • Slideshow
 • Tekst/bilde-sider
 • Live video
 • Spørsmål-bank og test

Instruktørledede kurs

Noen programmer krever en implementering hvor lærere og elever møtes i det virkelige liv, noen ganger i et klasserom / konferanserom og noen ganger i felten eller i produksjon. I noen sammenhenger må også lærere / trenere hentet inn fra eksterne organisasjoner og da er det ofte praktisk å samle ansatte for en felles treningsøkt. fakta LMS vil finne full støtte til å planlegge en dato eller datoer for kursene. For ansatte som registrerer seg vil bli sendt en reservasjon direkte i Outlook for å sikre at arbeidstakeren boken i tid.

 • Presentasjon av opplæringen
 • Planlegging
 • Totalt antall plasser, antall booket og tilgjengelig
 • Flere alpinanlegg
 • Outlook-booking

Profil-basert trening

Det er vanlig til utdanning, informasjon og kunnskap er knyttet til posisjoner, roller, bedrifter eller avdelinger. fakta LMS gir støtte til å bygge profiler for ulike typer opplæringsbehov og automatisk knytte dem med personell registret. På denne måten forenkler administrasjonen av programmene, la systemet holde oversikt over hvem som har rett trening for sin rolle/stilling og som trenger oppgradering ferdigheter. Når innholdet endres når regelverket endres eller om de interne reglene er oppdatert, er målgruppen allerede ferdig.

 • Konstruksjon treningsprofiler
 • Sammenkobling med personell database
 • Holde styr på hvem, hva avdeling eller arbeidsplass som trenger
 • Koble med tillatelse system

Nyheter - web, e-post, SMS

fakta LMS er en fullt utviklet system for nyheter som kan tilpasses ulike målgrupper og profiler. Enten nyhetene beveger programmer, HMS eller en bredere sammenheng, er det muligheter til både å publisere dem i LMS og sende dem som e-post og SMS. Med en push-kanal for nyheter, kan du raskt nå ut med akutt informasjon til de berørte innenfor og utenfor organisasjonen.

 • Nyheter med tekst, bilder, filmer, linker, etc.
 • Nyhetsarkiv
 • Mulighet til å lage målgrupper basert på profilinformasjon
 • Publisering i LMS
 • Nyheter via e-post
 • Nyheter på SMS

Besøks og rettighetssystemet

Det er mulig å supplere fakta LMS med en besøkende og rangeringssystem. Systemet sjekker de interne eller eksterne personell som er autorisert og/eller opplæring for å bli tatt opp til et anlegg og/eller kontor. I høyrisikomiljøer eller i miljøer hvor sikkerhet er nødvendig, kan systemet styre den enkeltes status for å se hvem som skal gis tilgang. Besøks og autorisasjonssystem kan kobles til touch-skjermer og etikettskrivere, slik at alle besøkende får en ID-merket. Ledere kan se hvilke personer er sjekket. Det er en mulighet for å koble sms gateway til også å sende tekstmeldinger til de som logger inn. Systemet kan suppleres med kart, kontroll sider der den påloggede bekrefter sikkerhetsregler og annen viktig informasjon.

 • Innsjekking kan skje på veggmontert berøringsskjerm
 • Kan knyttes til profiler for tilgangskontroll
 • Bare de med riktig trening / kompetanse kan kontrolleres i
 • Utskrift av navneskilt med etikettskrivere
 • SMS med innsjekking/utsjekking
 • Liste over innsjekket

Utdanning status og historie

I de fleste organisasjoner, er det viktig å ha både en oversikt over organisasjonens pedagogiske status samt status for den enkelte ansatte. Her er det mulighet for ledere og administratorer til både se det store bildet og minne ansatte som trenger å drive opplæring. Alle kursene er knyttet til målgruppene, kan enkelte programmer gjelder for alle ansatte, og noen er spesialisert for en mindre gruppe. Med denne oversikten, blir det lett å sikre at de ansatte får de viktigste interne opplærings trinn.

Alle ledere rettet organisasjon under seg og få en øyeblikkelig oversikt. Denne pakken kan produseres for interne revisjoner for å sjekke mot HMS-politikk.

 • Grafisk oversikt over organisasjonen
 • Tabell oversikt
 • Last ned Excel-fil
 • Statusen for den enkelte ansatte
 • Egne ansatte og konsulenter

Mine sider - fullførte og kommende kurs

Alle ansatte og hvis gjeldende også eksterne partnere og konsulenter har en innlogging med brukernavn og passord. Her er logget registrere for kurs, gjennomføre treninger og se deres treningsstatus. For alle profiler i systemet kan minne funksjonene aktiveres når programmene er oppdatert og må suppleres eller på trening for å bli fornyet med jevne mellomrom. Påminnelser kan sendes som e-post eller SMS, og kan også sendes til linjeleder.

 • Se utdanningsstatus
 • Kurset registrering
 • Utfør e-trening
 • Se kommende kurs
 • Påminnelse funksjon via e-post og SMS

Ønskeliste kurs

I de fleste organisasjoner, er det verdifullt å ansatte med spisskompetanse til å sette forespørsler om opplæring som mangler. Det er selvfølgelig mulig for alle med et brukernavn og passord for å oppgi ønsker. Forslag og anmodninger blir så styrt av en administrator og kobles til den nærmeste ledere i resept.

 • Send inn ønskene
 • Se sende forespørsler

Skriv ut